Privacyverklaring

Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is HoliHabits, gevestigd te (5282 PZ) Boxtel, aan de Stenen Kamer 6 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 69980896. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft mevrouw J. van der Eerden Verantwoordelijke is per email te bereiken via jon@holihabits.nl. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. 

De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 oktober 2023. 

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens 

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om u gespecificeerde aanbiedingen te kunnen doen van onze diensten. De persoonsgegevens die in ieder geval worden gevraagd zijn naam, adres, geslacht en telefoonnummer. Ook wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om contact met u te onderhouden, evenals uw telefoonnummer. Tevens kunnen naar het door u opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven worden verzonden indien u daarvoor toestemming geeft. 

Daarnaast worden uw persoonlijke gegevens én bedrijfsgegevens gebruikt voor facturatie en boekhouding. 

Bovengenoemde gegevens worden verzameld via social media berichten, persoonlijke gesprekken, telefonische gesprekken, e-mailcontact of via het contactformulier op de website. 

Kort samengevat worden de volgende gegevens verzameld: 

– Voor- en achternaam 

– Geslacht 

– Adres 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Bedrijfsgegevens (waaronder BTW en KvK nummer) 

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 

Voor de volgende doeleinden: 

– U correct te kunnen aanspreken met de heer of mevrouw en uw naam 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

– U te informeren over wijzigingen of aanbiedingen onze diensten en producten 

– Om producten en/of diensten aan u te leveren 

– Het verwerken van persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de facturatie, boekhouding en belastingaangifte 

– Het eventueel verzenden van nieuwsbrieven en direct marketing e-mails indien u daar toestemming voor heeft gegeven 

Dit document is beschermd door auteursrecht en mag niet worden overgenomen. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

– Voor- en achternaam: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting 

– Geslacht: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting 

– Adresgegevens: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting 

– Telefoonnummer: 7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en 

uitvoeren overeenkomsten 

– E-mailadres: 7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en 

uitvoeren overeenkomsten 

– Overige persoonlijke gegevens 7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en 

uitvoeren overeenkomsten 

– Bedrijfsgegevens 

(naam, KvK, BTW): 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting 

Cookies 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt deze basis technische informatie, zoals via welke website u op de website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Onze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren en om de doelgroep in kaart te brengen en aanbiedingen daarop af te stemmen. 

De website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. Deze worden door ons gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en de analytische cookies worden gebruikt om uw gedrag op deze website in kaart te brengen. De cookies die wij plaatsen gebruiken geen persoonsgegevens en worden geanonimiseerd. 

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en/of webshop. Denk aan het ‘bewaren’ van producten of diensten in de winkelwagen of het bijhouden of cookies wel of niet geplaatst mogen worden. 

Cookies die niet uiterst noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat u daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar. Indien u niet wenst dat onze website cookies plaatst op uw apparaat, dan kunt u de browserinstellingen aanpassen, zodat u eerst een waarschuwing krijgt alvorens er cookies worden geplaatst. Tevens kunt u indien gewenst dit soort cookies altijd automatisch weigeren. 

Cookies die eerder geplaatst zijn, kunnen ook verwijderd worden bij uw browserinstellingen. Dit dient per browser en per apparaat te gebeuren. Bij het verwijderen van cookies kunnen functies op de website minder goed werken. Tevens betekent het verwijderen van cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. 

Wij gebruiken géén tracking cookies. Dat zijn cookies die uw surfgedrag op de website volgen, waarbij gegevens niet worden geanonimiseerd om u vervolgens aanbiedingen te kunnen doen op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. Wij werken niet met een Facebook pixel. 

Social Media buttons 

Wij maken middels onze website ook gebruik van social media buttons. Met deze share buttons kan er contact worden gezocht met ons via social media. Tevens kunnen onze berichten hiermee worden gedeeld op uw social media kanalen. Via deze buttons plaatsen Facebook, LinkedIn en/of Instagram cookies op uw apparaat. Deze cookies zorgen voor het gebruiksgemak van de website en brengen uw surfgedrag in kaart. Dit document is beschermd door auteursrecht en mag niet worden overgenomen. 

Delen van gegevens met derden 

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals ons boekhoudprogramma Moneybird, e-mailmarketing provider Mailchimp, of derde partijen die we inschakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden opgeslagen in het boekhoudprogramma van Moneybird, het e-mailmarketingsysteem Mailchimp en uw telefoonnummer op de telefoon. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Documenten met eventuele persoonsgegevens worden opgeslagen in de cloud. De laptop, cloud en alle programma’s en/of accounts die wij gebruiken zijn beveiligd met een wachtwoord en eventueel tweestapsverificatie. De telefoon is beveiligd met een pincode en/of gezichtsherkenning. Het e-mailmarketingsysteem Mailchimp is tevens beveiligd met een code. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek neem dan contact met ons op via jon@holihabits.nl. 

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens kunt u ons verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u te allen tijde doen. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan jon@holihabits.nl. U kunt zich via dit e-mailadres tevens afmelden voor de nieuwsbrief. 

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven door ons, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wacht niet op het juiste moment, het enige juiste moment is nu.

Bekijk aanbod